Servicestyrelsen afprøver i samarbejde med Århus, Odense og Slagelse Kommune en stationær rumdækkende loftslift kombineret med mobile bad- og toiletstole. Håbet er, at én person vil kunne løse opgaver, som man nu er to personer til. Selve testperioden starter i februar 2010.

Teknologierne skal medvirke til at reducere tidsforbruget til ydelserne forflytning og vending/lejring, reducere antallet af tunge løft i uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og øge servicekvaliteten for borgerne.

I projektet gennemføres en systematisk måling af det arbejdskraftbesparende potentiale. Desuden vurderes hjælpemidlerne i forhold til arbejdsmiljø og kvalitet for borgerne, og de nødvendige forandringer i arbejdsgange dokumenteres og beskrives.

Er projektets resultater gode, vil Servicestyrelsen desuden udarbejde et oplæg til national implementering.

Projektdeltagere